Aj keď máme prázdniny v plnom prúde, rozhodli sme sa Vás s predstihom informovať o termínoch talentových prijímacích skúšok na našej ZUŠ a jej elokovaných pracoviskách.

Potrebné informácie nájdete v nasledovných odkazoch

Talentové prijímacie skúšky ZUŠ Tvrdošín
Talentové prijímacie skúšky ZUŠ Tvrdošín – elokované pracovisko Zuberec
Talentové prijímacie skúšky ZUŠ Tvrdošín – elokované pracovisko Liesek