30. mája 2019 sa uskutočnila Vernisáž výtvarných prác našich žiakov prvej časti I. stupňa pod vedením pedagógov Mgr. Miroslavy Kurajdovej a Bc. Ľudmily Verzálovej v spolupráci so ZUŠ Spišské Podhradie. Vďaka pani učiteľke Mgr. Paule Maliňákovej si žiaci zo Spiša urobili výlet za poznaním umenia a na Orave navštívili aj galériu M. Medveckej. Ich výtvarné práce pochádzajú od starších žiakov, prevažne II. stupňa s tématikou pop art. Pri otvorení vernisáže si všetci prítomní vypočuli absolventský koncert Laury Nogovej a Kataríny Kázikovej v hre na priečnej flaute, ktoré svojou hrou nádherne umocnili spoločné stretnutie v Art galérii Schürger. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke galérie Ing. Anne Lenkovej za spoluprácu s našou ZUŠ a jej osobný prístup každoročne ochotne poskytnúť nám priestory jej galérie pre našich žiakov.